ลูกค้าที่วางใจใช้บริการ

บริษัทที่ใช้บริการ

 1. บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลล๊อปเมนต์
 2. บจก.บวิค-ไทย
 3. บจก.นันทวัน
 4. บมจ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี
 5. บจก.ไทยนิชิมัตสุ
 6. บจก.ไทยทาเคนาคาสากลก่อสร้าง
 7. บจก.ไทย คาจิมา
 8. บจก.ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น
 9. บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย)
 10. บจก.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตและท่อ
 11. บจก.ไทยนากาโน
 12. บจก.สี่แสงการโยธา(1979)
 13. บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง
 14. บจก.เอ เอส แอสโซซิเอทเอนยิเนียริ่ง(1964)
 15. บจก.กรุงธนเอนยิเนียร์

โครงการที่ได้ใช้บริการ

 1. แม็คโคร
 2. บิ๊กซี
 3. ทีปาร์ค (ไทคอน)
 4. เอฟ แอน เอ็น วังน้อย
 5. อิชิดัน (นิคมโรจนะ)
 6. พูแรค (ระยอง)
 7. โตโยต้า (สุวรรณภูมิ)
 8. หมู่บ้านเอื้ออาทร
 9. เทคโนโลยี ราชบุรี
 10. พืชสวนโลก จ.เชียงใหม่
 11. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 12. สวนสาธารณะเกาะลอย (ศรีราชา)