ลวดเหล็กรีดเย็น

ผลิตจากเหล็กลวด (Wire Rod) นำมารีดและดึงด้วยเครื่องจักรให้ได้ตามขนาดและ้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 747-2531,943-2533 วัตถุดิบได้มาจากกรรมวิธีการหลอมเหลวสินแร่จากเครื่องจักรอันทันสมัย ภายใต้มาตรฐาน ทั้งชนิดเส้นและแปรรูปแล้ว ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง สามารถทดแทนเหล็กเส้นทั่วไปในท้องตลาดได้เป็นอย่างดี

มาตรฐานอเมริกา ASTM. A82, A496 และมาตรฐานอังกฤษ BS : 4482 มีกำลังประลัย (Ultimate Strength) ประมาณ 6230-6650 KSC. และมีกำลังคลากต่ำสุด (Min.Yield Strength) ประมาณ 5000 KSC. มากกว่าเหล็กกล้าละมุน (Mild Steel) ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป ซึ่งมีกำลังคลากต่ำสุดเพียง 2490 KSC. เท่านั้น