ตะแกรงเหล็ก

ข้อดีของตะแกรงเหล็ก ที.เอ็ม.
ข้อดีของการใช้ตะแกรงเหล็ก T.M. Wire Mesh เมื่อเปรียบเทียบ กับการผูกเหล็กแบบเดิมๆ

  ผลที่ได้รับ   ตะแกรงเหล็ก T.M.Wire Mesh   การผูกเหล็กธรรมดา
กำลังใช้งานสูงกว่า 2,750 kg/cm.^(2) (ดังนั้น จะใช้วัสดุน้อยกว่า) 1,200 kg/cm.^(2) (ดังนั้น จะใช้วัสดุมากกว่า)
ไม่เสียเศษเหล็ก สามารถเลือกขนาด ผืนตะแกรง ได้ตามต้องการ โดยทั่วไป จะเสียเศษเหล็ก ประมาณ 5-10% ไม่ว่าจะวางแผน การใช้เหล็กดีเพียงไร
ประหยัดแรงงาน ไม่ต้องตัด ดัด และผูกเหล็ก จำนวนมาก ก่อนเทคอนกรีต ลดแรงงานที่ต้องใช้ลง ต้องตัด ดัด วางและผูกเหล็ก จำนวนมาก ก่อนเทคอนกรีต ต้องใช้แรงงานหลายคน
ไม่จำเป็นต้องใช้ ความชำนาญเป็นพิเสษ ไม่ต้องใช้ ความชำนาญพิเศษ ในการวางเหล็กตะแกรง จึงเป็นการลดปัญหา ฝีมือช่างในสนาม ต้องการช่างที่มีฝีมือ ไม่เ่ช่นนั้นจะเกิดปัญหา การตัด และการจัดเหล็ก ไม่ถูกต้อง
การดูแล และการตรวจสอบ สะดวกและง่ายกว่า เนื่องจากมีขนาด และระยะที่แน่นอน จึงทำให้การตรวจสอบง่าย และสะดวก การตรวจสอบยุ่งยาก เนื่องจากความไม่แน่นอน ในการจัดและวางเหล็กด้วยมือ
ทำให้งานก่อสร้าง รวดเร็วยิ่งขึ้น ลดค่าขนส่ง การก่อสร้างรวดเร็วขึ้น เนื่องจากใช้แรงงานน้อยลง การตรวจสอบง่าย ต่อการขนส่ง และเคลื่อนย้าย เนื่องจากมีลักษณะ เป็นแผงซึ่ง ตัดความยาวได้ตามต้องการ สูญเสียเวลา ในการทำงานในสนาม และการตรวจสอบความยุ่งยาก เนื่องจากความยาวของท่อนเหล็ก ทำให้การขนส่งและเคลื่อนย้ายไม่สะดวก
การควบคุมปริมาณวัสดุในสนาม ง่ายต่อการควบคุม ตรวจสอบ ปริมาณวัสดุในสนาม เนื่องจากสามารถ ตรวจสอบ เป็นจำนวนแผ่น แผงได้ การควบคุม และการตรวจสอบยุ่งยาก เนื่องจาก ต้องนับทีละเส้นตามขนาด